23 Aralık 2013 Pazartesi

1844 Elyazmaları Ekonomi Politik ve Felsefe

1844 Elyazmaları
Ekonomi Politik ve Felsefe
Karl Marx
Manuscrits de 1844 - Économie Politique et Philosophie (Éditions Sociales, Paris 1962) 
[Türkçe baskı, 1844 Elyazmaları, Ekonomi Politik ve Felsefe, Sol Yayınları, Temmuz 1976, Çev.Kenan Somer] 


İÇİNDEKİLER
  1. SERMAYE
  2. SERMAYE KARI
  3. SERMAYENİN EMEK ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİ VE KAPİTALİSTİN GÜDÜLERİ
  4. SERMAYELERİN BİRİKİMİ VE KAPİTALİSTLER ARASINDAKİ REKABET